Altijd Bewust Bekwaam


Garanderen van de kwaliteit van professionals in het onderwijs. Dat is het doel van de Wet BIO die sinds 1 augustus 2006 geldt voor medewerkers in onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en expertisecentra. De Wet BIO eist dat onderwijsinstellingen voor hun medewerkers een bekwaamheidsdossier aanleggen. In dit bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden hoe de bekwaamheid en professionalisering van medewerkers zich ontwikkelt.

 

Realisatie en management

Om onderwijsinstellingen te helpen dit proces te organiseren en te faciliteren heeft Three Ships de Professional Competence Manager (PCM) bedacht. PCM stelt u in staat om grip te houden op realisatie en management van het bekwaamheidsdossier. Door invulling van competentieprofielen, organisatie en beheer van HRM-gesprekscycli en aanleg van een persoonlijk portfolio per medewerker. PCM is dusdanig ontworpen dat configureren naar vrijwel iedere specifieke behoefte van uw organisatie probleemloos is uit te voeren.

Bekwaamheidsdossier

In het bekwaamheidsdossier kunt u formulieren voor medewerkers en leidinggevenden beschikbaar stellen voor het uitwerken van een POP, lesbeoordelingen, voortgangsgesprekken, etc. Verder is het mogelijk om een medewerker de beschikking te geven over een persoonlijke pagina, waarmee de medewerker onderdelen van zijn portfolio kan tonen aan derden.

Bekwaamheidsdossier in PCM. Klik voor vergroting.

Competentieprofiel

Binnen PCM wordt voor iedere medewerker een profiel samengesteld dat bestaat uit de zeven competenties vastgelegd in de Wet BIO. Eventueel zijn deze aan te vullen met extra competenties die specifiek voor zijn of haar rol van belang zijn.

Competentieprofiel in PCM. Klik voor vergroting.

Planning & begeleiding gesprekscyclus

Met PCM kunt u het volledige traject van een gesprekscyclus helder in kaart brengen binnen een activiteitenplan en de gemaakte afspraken vastleggen in een agenda.

Overzichtelijke rapportages

U kunt met PCM overzichtelijke rapportages samenstellen van behaalde resultaten. Deze kunnen dienen als basis voor de uitwerking van de gesprekken over POP, beoordelingen en voortgangsgesprekken.

Extra inzicht in functioneren met feedback

Feedback is een krachtige methode om individuen te waarderen. Three Ships Feedback stelt u in staat om uw eigen vragenlijsten samen te stellen. Het uitgebreide rapport biedt een overzicht van de uitkomsten. Deze kunt u goed gebruiken in bijvoorbeeld evaluaties of voortgangsgesprekken.
Alles over Three Ships Feedback

Feedback binnen PCM. Klik voor vergroting.

Zien hoe het werkt? Demo aanvragen
Op de hoogte blijven?Schrijf je in voor de nieuwsbrief