Content onder controle


Met het Three Ships Content Delivery System (CDS) kunt u zelf digitale materialen (content) samenstellen en gecontroleerd beschikbaar stellen aan uw klanten. Zowel de toegang tot de content als het uploaden en het beschikbaar stellen hiervan heeft u met het CDS volledig in eigen hand.

Content in het CDS

Door open standaarden en de facto standaarden toe te passen, ondersteunt het CDS gebruik van:

 • ‘gewone’ bestanden (bijvoorbeeld Microsoft Office, Flash, PDF)
 • op HTML gebaseerde websites
 • IMS Content Packages
 • ADL SCORM Packages

U slaat uw content centraal op in de materialenbank van het CDS. Vanuit deze opslagplaats publiceert u de content voor gebruik door uw klanten. De content is geordend in een mappenstructuur. Een klant of gebruiker aan leverancierszijde kan tot op bestandsniveau verschillende acties uitvoeren zoals: bewerken, verwijderen, downloaden, versies beheren en metadata beheren. Alle faciliteiten van het CDS zijn zowel toegankelijk via een webgebaseerde gebruikersinterface als via (SOAP-gebaseerde) webservices.

Content link packages

Voor een efficiënte uitlevering van het leermateriaal kunt u in het CDS zogeheten ‘Content Link Packages’ maken. Dit zijn pakketjes met links naar het oorspronkelijke content package. Verder heeft een Content Link Package dezelfde structuur en metadata als het oorspronkelijke content package. Van buiten voldoen ze volledig aan de IMS Content Package- of ADL SCORM Packagestandaard en kunnen worden gebruikt in elke omgeving die deze open standaarden ondersteunt. Gebruik van Content Link Packages heeft als bijkomend voordeel dat u eenvoudig updates van de content kunt distribueren.

 

Het CDS kan automatisch Content Link Packages genereren.

Contentlicenties

Om content gecontroleerd toegankelijk te maken voor klanten dient u aan de content een of meerdere contentlicenties, te koppelen.Een contentlicentie wordt ook wel gewoon ‘licentie’ genoemd.  Een licentie is een code waarmee u de content markeert. Deze licenties kunt u aanmaken in het Licentiekantoor. De content is zo alleen beschikbaar voor klanten die over een bijbehorende activatiecode beschikken. Door autorisatierechten op de map waarin de content is opgeslagen te wijzigen kunt u toestemming verlenen om de content op te halen.

Content zoeken

U kunt delen van de materialenbank publiceren en toegankelijk maken voor een harvester, zoals LOREnet, EduRep of Google. Vervolgens kan men met de zoekmachine van de harvester in de metadata van de content zoeken. Hiervoor is het CDS voorzien van OAI-PMH- en SRU/SRW-interfaces. Met SRU/SRW kan vanaf een externe site rechtstreeks in de materialenbank naar content worden gezocht.

Gebruik van metadata

Aan alle content in het CDS kunt u metadata koppelen om het vinden van de juiste content te vereenvoudigen. Metadata kunt u op basis van verschillende schema’s en applicatieprofielen invoeren. Door verschillende metaformulieren aan verschillende gebruikers te koppelen kunt u naar eigen inzicht een workflow creëren voor het maken en valideren van metadata. Alle metadata worden intern bewaard en zijn beschikbaar via de zoekmachine van het CDS, de SRU/SRW-interface en de OAI-PMH-interface.

Toegang tot het CDS

Voor toegang tot de content in het CDS zijn authenticatie en autorisatie vereist. Dit geldt zowel voor gebruikers aan leverancierszijde als voor klanten van de leverancier. Wat een gebruiker wel of niet mag wordt volledig bepaald door een systeem van permissies. U kunt gebruikers in groepen ordenen om het gebruikersbeheer binnen het CDS te vereenvoudigen. Zo kunt u bijvoorbeeld aan meerdere gebruikers tegelijkertijd permissies op een map met leermaterialen toekennen, in plaats van aan elke individuele gebruiker afzonderlijk.

Federatieve Authenticatiedienst

Het CDS ondersteunt meerdere opties, inclusief een Federatieve Authenticatiedienst. Het voordeel van deze werkwijze is dat het beheer van het inlogaccount en het wachtwoord feitelijk is uitbesteed. Omdat dit een Federatieve Authenticatiedienst is kunt u Single Sign On toepassen, wat de acceptatie van de dienst vergroot. Als voor een gebruiker geen SSO is ingesteld moet hij eerst in het systeem inloggen.

Ondersteunde SSO-mogelijkheden:

 • Integrated Windows Authentication
 • Shibboleth
 • LDAP
 • A-Select
 • Kennisnet Federatie
 • N@Tschool! federation

Autorisatie

Autorisatie wordt geregeld via permissies in de materialenbank en via licenties die op de content zijn ingesteld. Nadat een gebruiker in het systeem is ingelogd wordt gekeken of hij permissies heeft op de mappen met het leermateriaal en of hij eerder de juiste activatiecode heeft gebruikt. Maatwerkkoppelingen met uw backofficesysteem zijn ook mogelijk.

Rapportages

In het CDS zijn een aantal standaardrapportages beschikbaar, bijvoorbeeld:

 • Online gebruikers in een bepaalde periode
 • Diverse rapportages over gebruikersaccount statussen
 • Basisgegevens, zoals:
  - Aantal activiteiten per licentie gedurende een bepaalde periode;
  - Aantal geregistreerde gebruikers;
  - Aantal mislukte registraties.

Three Ships Klassenopdracht module

U kunt het CDS aanvullen met de Three Ships Klassenopdracht module. 

Three Ships Leerplatform modules

U kunt CDS ook verrijken met verschillende Three Ships Leerplatform modules zoals StudieroutesCompetentiemanagement en Digitaal Portfolio.

Zien hoe het werkt? Demo aanvragen
Op de hoogte blijven?Schrijf je in voor de nieuwsbrief