Eén loket voor alle digitale leermiddelen

KnooppuntMBO

KnooppuntMBO is een initiatief van Stichting Praktijkleren. Het is een eerste aanzet tot de realisatie van een uniek online loket voor digitale leermiddelen. Een soort ‘digitale rugzak’.

Eén login en wachtwoord

Deelnemers en leerkrachten krijgen zo met één login en wachtwoord toegang tot alle digitale leerinhouden die het ROC wil gebruiken via het KnooppuntMBO. Uiteindelijk komen alle leer- en beoordelingsmaterialen van Stichting Praktijkleren hier beschikbaar. De doelstelling is om het aanbod in de nabije toekomst verder uit te breiden met het materiaal van alle commerciële uitgevers die aanvullend zijn op de praktijkmaterialen van Stichting Praktijkleren. Hiermee wordt het leerproces van de leerlingen op de ROC’s goed ondersteund door passend en samenhangend leermateriaal. Per september 2010 maakt een aantal ROC’s een eerste begin met een beperkt aantal opleidingsrichtingen inclusief het materiaal van de nu deelnemende uitgevers.

Contentplatform als basis

Dit initiatief wordt mede gerealiseerd op basis van het Three Ships Contentplaform. Dit platform heeft zich reeds bewezen in België en biedt een eenvoudige en veilige ontsluiting van de digitale leermiddelen. De samenwerking met Kennisnet Federatie staat garant voor een eenduidige autorisatie van de gebruiker. Als een deelnemer eenmaal is ingelogd in zijn elektronische leeromgeving heeft deze automatisch toegang bij de aangesloten partijen.

Waarom KnooppuntMBO?

Op dit moment is er onvoldoende samenhang in de door diverse partijen aangeboden leermiddelen binnen de sector zakelijke dienstverlening op de ROC’s. Naast de inhoudelijke samenhang wordt de 24/7 digitale beschikbaarheid steeds belangrijker. De voordelen voor de gebruikers zijn dan ook duidelijk: via één enkele login en op uniforme wijze toegang tot de content.

Voordelen gebruikers

De voordelen voor de gebruikers zijn dan ook duidelijk: via één enkele login en op uniforme wijze toegang tot alle digitale leermiddelen die de onderwijsinstelling afneemt en leermiddelen die altijd en overal beschikbaar zijn via een internetverbinding. Bovendien beschikt de gebruiker altijd over de laatste versie van de leermiddelen.

Integratie met online leerplatformen

Veel aandacht gaat naar de integratie van KnooppuntMBO-leermiddelen in de concrete onderwijssituatie van deelnemers en leerkrachten. Een makkelijke integratie met de diverse elektronische leeromgevingen wordt hierbij meegenomen. Ook wordt gewerkt aan een uniforme manier van registratie van de voortgang van de deelnemers. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van actuele open standaarden.

 

Zien hoe het werkt? Demo aanvragen
Op de hoogte blijven?Schrijf je in voor de nieuwsbrief